CONTACT

联系我们


浙江元睿贵金属机械有限公司(装备产业)

电话0578-3183882 / 3185181     传真0578-3183898

官网www.king-mazon.com   

地址:浙江缙云工业园区新元路6号       邮编:321403


经理187-6781-1857        QQ:1097533391           邮箱:info@king-mazon.com

经理187-6784-3119        QQ:1962394184           邮箱annie@king-mazon.com

徐助136-2578-1228        QQ:1012006783           邮箱:kinge@pipebender.com.cn浙江元睿贵金属机械有限公司(导管产业)

电话0578-3183881 / 3183882     传真0578-3183898

官网www.king-mazon.com   

地址:浙江缙云工业园区新元路6号       邮编:321403


林经理   手机/Mob:186-5793-5279        e-mail: admin@king-mazon.com

陈助理   手机/Mob:151-6804-7097        e-mail: bending@king-mazon.com      

陈助理   手机/Mob:150-0578-7217        e-mail: kinga@pipebender.com.cn


导管技术支持

林先生   手机/Mob:139-0578-1127        e-mail: king@king-mazon.com

                                                                 e-mail: Dggy@king-mazon.com


外贸业务联系人:Lorraine 


M.B.0086-150-0578-7217


E-mail: kinga@pipebender.com.cn


语言选择: